kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Ostatnia szansa na udział w projekcie "Aktywność obywatelska online"

Uprzejmie informujemy, że gminy, które nie zdecydowały się na udział w projekcie w ramach działania 3.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, mają jeszcze szansę przystąpić do projektu przygotowywanego przez Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Triada w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug pt. „Aktywność obywatelska online”.

W projekcie przewiduje się m.in. przeprowadzenie szkoleń dostosowanych indywidualnie do potrzeb mieszkańców danej gminy oraz doposażenie lokalnych punktów dostępu do Internetu w niezbędny sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Udział w projekcie jest dla gminy bezpłatny, wkład własny zapewniają partnerzy projektu.

W celu zgłoszenia gminy do projektu i uzyskania dalszych informacji prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym Stowarzyszeniem pod numerem telefonu 82 562 75 77.

Zapraszamy do współpracy!

Nasi partnerzy