kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

 • Euroregion Bug

  Ku rozwojowi
 • EUROREGION BUG

  Razem wspólną drogą
 • EUROREGION BUG

  Piękno natury
prev next

XVIII Walne Zgromadzenie

W dniu 8 czerwca 2015 roku w sali nr 100 przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie odbyło się XVIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Ze względu na udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania przedstawicieli Członków, Zgromadzenie odbyło się w drugim terminie wyznaczonym na godzinę 11:30.

Obradom przewodniczył Pan Janusz Szpak, Starosta Krasnostawski i członek Zarządu Stowarzyszenia. Podczas posiedzenia zostały przedstawione sprawozdania i informacje z działalności SSERB. Prezes Magdalena Fotek-Kułak zaprezentowała sprawozdanie Zarządu z działalności w 2014 roku, a główna księgowa SSEBR Barbara Hajczuk omówiła sprawozdanie finansowe za 2014 rok oraz budżet na rok 2015.

Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

 • w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2014 rok,
 • w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2014 rok,
 • w sprawie przyjęcia budżetu SSERB na rok 2015.

 

Z uwagi na brak quorum określonego w § 47 Statutu SSERB nie rozpatrywano uchwały dotyczącej przyjęcia zmian w Statucie oraz w sprawie zasad i trybu wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej SSERB.

Ważnym punktem obrad, w związku z  zakończeniem kadencji 2011-2015, był wybór nowych organów Stowarzyszenia -  Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Skład osobowy nowego Zarządu przedstawia się następująco:

 1. Magdalena Fotek-Kułak - Kierownik Oddziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej UMWL
 2. Leszek Burakowski - Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego UMWL
 3. Tomasz Kossowski - Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych UM Zamość
 4. Ewa Jaszczuk – Radna Województwa
 5. Tadeusz Łazowski - Starosta Bialski
 6. Henryk Makarewicz – Przedstawiciel Gminy Wisznice
 7. Kazimierz Smal - Wójt Gminy Ruda-Huta
 8. Janusz Szpak - Starosta Krasnostawski
 9. Tomasz Zając – Burmistrz Hrubieszowa

 

Natomiast do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 1. Ryszard Staśczak – Dyrektor Departamentu Finansów UMWL
 2. Andrzej Romańczuk – Starosta Włodawski
 3. Roman Cholewa – Starosta Łęczyński
 4. Grzegorz Drewnik – Wójt Gminy Dołhobyczów
 5. Maria Gumieniak – Wójt Gminy Uchanie

Nasi partnerzy