kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Drugie seminarium z zakresu gospodarki komunalnej

W dniach 28 – 29 kwietnia 2015 roku, w Łucku na Ukrainie odbyło się drugie z cyklu seminariów w ramach projektu "Rozwój usług komunalnych elementem zrównoważonego rozwoju miast pogranicza polsko-ukraińskiego", tym razem na temat: "Gospodarka mieszkaniowa. Systemy gospodarowania substancjami mieszkaniowymi, procedury i systemy zarządcze, w tym systemy teleinformatyczne, inwestycje i polityka remontowa”. Odbył się również Panel Ekspertów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

W hotelu Kołobok w Majakach k/Łucka spotkali się przedstawiciele samorządów i przedsiębiorstw odpowiedzialnych za gospodarkę zasobami mieszkaniowymi z Chełma i Łucka.

3.JPG2.JPG1.JPG

Uczestników powitał Taras Jakowlew – zastępca mera miasta Łucka. Eksperci z Polski i Ukrainy prezentowali wyniki pracy oraz wspólną analizę. Problematyka okazała się bardzo aktualna, w przypadku Polski i Ukrainy niezwykle problematyczna, a jej dotychczasowa realizacja daleka od zaspokojenia potrzeb społecznych. Dyskutowano o problemach w zmieniających się systemach prawa, trudnościach w zmianach mentalności mieszkańców, porządkowaniu spraw własnościowych obiektów mieszkalnych, odpowiedzialności i zarządzaniu. Dyskusje charakteryzowały się ogromną dynamiką. Moderator seminarium Aleksandr Mazurczak – pierwszy zastępca dyrektora wykonawczego Asocjacja miast Ukrainy przedstawił założenia reformy administracyjno - terytorialnej oraz reformy samorządu terytorialnego na Ukrainie. Wskazywał tu na podobieństwa do polskiego modelu prawnego, omówił najbardziej palące problemy Ukrainy, wymagające pilnego uregulowania.

Główny ekspert strony polskiej - Ryszard Poniatowski przedstawił obowiązujący w Polsce porządek prawny, zadania samorządu w gospodarowaniu mieszkaniowymi zasobami komunalnymi na przykładzie Miasta Chełm. Omówił zasady funkcjonowania majątku gminnego, gospodarowania zasobami komunalnymi, socjalnymi, mieszkaniami chronionymi, ośrodków dla bezdomnych oraz na koniec Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego.

Julia Sabatiuk – przewodnicząca Stowarzyszenia Zjednoczenia Współwłaścicieli Budynków Wielorodzinnych «Łuczany» prezentowała wyniki przekształceń własnościowych oraz projekt pilotażowy w zakresie termomodernizacji.

Przekonywała o konieczności zachęcania mieszkańców do tworzenia wspólnot mieszkaniowych, powoływanych przez mieszkańców – właścicieli lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnym.

4.JPG3.JPG2.JPG1.JPG

Walerij Kowaluk - dyrektor M.Ż.K w Łucku prezentował proces: «Budowa budynków wielorodzinnych: od pomysłu do eksploatacji».

Pani Anna Buczek prezentowała model budownictwa lokali socjalnych w Mieście Chełm.

Problematyka budownictwa, zasad przydziału lokali mieszkalnych wywoływała burzliwą dyskusję po obu stronach stołu. Nie mniej ważne okazały się sprawy własności, wnoszenia podatków od gruntów i nieruchomości, jak i naliczania opłat w zasobach komunalnych. Szerokiego wyjaśnienia wymagało zaprezentowanie modelu szacowania stawek czynszowych i ich gospodarowanie zgromadzonymi środkami.

Na zakończenie seminarium Aleksandr Mazurczak zreferował prezentację «Gospodarka mieszkaniowa Ukrainy. Własność na terytorium Ukrainy. Planowanie terytorialne».

Nasi partnerzy