kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Zakończenie realizacji projektu "GIS across the border (...)"

W dniu 23 stycznia 2015 roku w Zajeździe „Trzy dęby” w Janowie koło Chełma odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt. „GIS across the border – wspólna platforma zarządzania przestrzenią w Euroregionie Bug”.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 grudnia 2013 roku w partnerstwie polsko – białorusko – ukraińskim w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013.

3.JPG2.JPG1.JPG

W konferencji podsumowującej zabrali głos przedstawiciele lidera projektu – Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug oraz partnerów, którymi są: „Wschodni Klaster Doradczo – Usługowy”, Związek Transgraniczny Euroregion Bug (strona ukraińska) oraz Brzeskie Obwodowe Centrum Rozwoju Wspierania Agroturystyki AGROECOTOUR (Białoruś), a także zaproszeni eksperci. Uczestniczyli w niej Konsul Republiki Bialoruś w Białej Podlaskiej, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie, przedstawiciel Wojewody Lubelskiego, pracownicy uczelni wyższych z woj. lubelskiego oraz licznie zebrani członkowie Stowarzyszenia.

3.JPG2.JPG1.JPG

Dokonano podsumowania realizacji projektu oraz prezentacji jego efektów. Dzięki wspólnej pracy partnerów udało się pokonać wiele barier formalno-prawnych wynikających ze specyfiki projektu, dzięki czemu powstały dwa bardzo ważne dla obszarów przygranicznych produkty: geoportal Euroregionu Bug oraz wspólna Koncepcja funkcjonalno- przestrzenna rozwoju Euroregionu Bug do 2020 roku.

Geoportal Euroregionu Bug(zobacz tutaj) jest narzędziem informatycznym, służącym do prowadzenia analiz przestrzennych, a także wizualizacji danych przestrzennych i ich prostego udostępnienia za pośrednictwem Internetu. Po raz pierwszy w historii Związku Transgranicznego Euroregionu Bug wypracowano wspólną platformę informacji o regionach przygranicznych Polski, Ukrainy i Białorusi z wielu dziedzin. Dzięki geoportalowi wszyscy zainteresowani w łatwy i szybki sposób pozyskają informacje z zakresu inwestycji, podziału administracyjnego oraz przede wszystkim, uniwersalnej dla wszystkich i mającej ogromne szanse rozwoju dziedziny - szeroko rozumianej turystyki (obiekty historyczno-kulturowe, informacje z zakresu obsługi turystów i inne).

1.JPG3.JPG2.JPG

Wspólna Koncepcja funkcjonalno - przestrzenna (dostępna tutaj)   rozwoju Euroregionu Bug stanowi z kolei próbę stworzenia podstaw planistycznych do rozwoju terenów przygranicznych. Dokument został stworzony na podstawie trzech opracowanych w trakcie  projektu studiów  programowo- przestrzennego rozwoju regionów członkowskich Związku Transgranicznego Euroregionu Bug i zawiera szczegółową informację z zakresu gospodarki, społeczeństwa oraz środowiska z obszaru Euroregionu Bug.

2.JPG5.JPG4.JPG3.JPG6.JPG1.JPG

 

Więcej w tej kategorii: « Seminarium w Łucku

Nasi partnerzy