kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

 • Euroregion Bug

  Ku rozwojowi
 • EUROREGION BUG

  Razem wspólną drogą
 • EUROREGION BUG

  Piękno natury
prev next

XVII Walne Zgromadzenie SSERB

W dniu 9 kwietnia 2014 roku w sali nr 100 przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie odbyło się XVII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Ze względu na udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania przedstawicieli Członków, Zgromadzenie odbyło się w drugim terminie wyznaczonym na godzinę 11:30.

Obradom przewodniczył Pan Henryk Makarewicz, Wiceprezes Stowarzyszenia.

Podczas posiedzenia zostały przedstawione sprawozdania i informacje z działalności SSERB. Prezes Magdalena Fotek-Kułak zaprezentowała sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku, główna księgowa SSEBR Barbara Hajczuk omówiła sprawozdanie finansowe za 2013 rok oraz budżet na rok 2014, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało odczytane przez przewodniczącego Komisji, Pana Andrzeja Czapskiego.

Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

 • w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2013 rok,
 • w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2013 rok,
 • w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za 2013 rok,
 • w sprawie przyjęcia budżetu SSERB na rok 2014.

 

Z uwagi na brak quorum okreslonego w § 47 Statutu SSERB nie rozpatrywano uchwały dotyczącej przyjęcia zmian w Statucie.

4.JPG3.JPG2.JPG5.JPG6.JPG1.JPG

Nasi partnerzy