kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

 • Euroregion Bug

  Ku rozwojowi
 • EUROREGION BUG

  Razem wspólną drogą
 • EUROREGION BUG

  Piękno natury
prev next

XVI Walne Zgromadzenie SSERB

W dniu 27 czerwca 2013 roku w sali nr 100 przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie odbyło się XVI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Ze względu na udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania przedstawicieli Członków, Zgromadzenie odbyło się w drugim terminie wyznaczonym na godzinę 11:30.

Obradom przewodniczyła Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Pani Magdalena Fotek-Kułak.

 

Podczas posiedzenia zostały przedstawione sprawozdania i informacje z działalności SSERB. Prezes Magdalena Fotek-Kułak zaprezentowała sprawozdanie Zarządu z działalności w 2012 roku, główna księgowa SSEBR Barbara Hajczuk omówiła sprawozdanie finansowe za 2012 rok oraz budżet na rok 2013, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało odczytane przez członka Komisji, Panią Agatę Fisz.

Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

 • w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2012 rok,
 • w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2012 rok,
 • w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za 2012 rok,
 • w sprawie przyjęcia budżetu SSERB na rok 2013.

4.JPG3.JPG2.JPG5.JPG6.JPG1.JPG

Nasi partnerzy