Call now » (+99) 123 456 789

Działając na podstawie § 14 ust 1, § 15, § 17 ust 1, w zw. z § 20, § 25, § 34 i § 35 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug zawiadamia, że zwołuje na dzień 10 maja 2018 r. XXI Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
Posiedzenie w I terminie odbędzie się o godzinie 11.00, a w II terminie pół godziny później w Chełmie, Pl. Niepodległości 1, sala nr 100.

Z radością informujemy, że nasz projekt  „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”  jest jednym z 17 projektów, które otrzymają  dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś Ukraina 2014-2020 w ramach celu tematycznego Bezpieczeństwo.

Narodowe Centrum Wystawiennicze BelExpo wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki Republiki Białoruś serdecznie zapraszają do udziału w 21 Międzynarodowym wiosennym kiermaszu Targów Turystycznych „Wypoczynek” - 2018, który odbędzie się w dniach 4-7 kwietnia 2018 roku w Mińsku na Białorusi przy ul. Pobeditelej, 14.

W piątek, 19 stycznia 2018 roku w Okunince nad Jeziorem Białym odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne, na którym zebrali się przedstawiciele samorządów członkowskich Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, Zarząd i pracownicy Sekretariatu.

Konsulat Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej pragnie zaprosić polskich przedsiębiorców i przedstawicieli biznesu do udziału w III Międzynarodowym Forum-Wystawie Kontaktów Biznesowych „Brześć-2018”,  które odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2018 roku w Brześciu na Białorusi.

Nasi partnerzy