kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

W dniach 2-3 października 2014 r. w Łucku na Ukrainie w ramach projektu pt. "GIS across the border - wspólna platforma zarządzania przestrzenią w Euroregionie BUG" odbyło się seminarium wraz z wizytą stydyjną. Tematem przewodnim seminarium było wykorzystanie informacji przestrzennych w planowaniu regionalnym i lokalnym. W seminarium wzięli udział partnerzy projektu, przedstawiciele lokalnych samorządów, państwowych oraz pozarządowych organizacji zajmujących się wyorzystaniem GIS, środowisk naukowych oraz wszyscy chętni zainteresowani tematyką GIS.

W dniach 24-30 sierpnia 2014 r. gościliśmy delegację przedstawicieli mołdawskich rolników, przedsiębiorców i pracowników otoczenia instytucjonalnego rolnictwa w ramach wizyty studyjnej w województwie lubelskim. Wizyta została zorganizowana w ramach projektu finansowanego z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pt. Study Tours to Poland, realizowanego przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu. Jej celem było zaprezentowanie polskiego doświadczenia w rozwoju rolnictwa po zmianie ustroju politycznego i gospodarczego w Polsce oraz form i kierunków rozwoju polskiego rolnictwa w celu zastosowania zdobytej wiedzy w Mołdawii.

W dniach 5-6 czerwca 2014 r. w Brześciu odbyło się seminarium połączone wraz z wizytą studyjną, zorganizowane przez Centrum Rozwoju Wspierania Agroturystyki AGROEKOTUR z Brześcia. Seminarium było poświęcone technologiom informacyjno – komunikacyjnych i ich wykorzystaniu na potrzeby GIS.

W dniu 9 kwietnia 2014 roku w sali nr 100 przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie odbyło się XVII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Ze względu na udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania przedstawicieli Członków, Zgromadzenie odbyło się w drugim terminie wyznaczonym na godzinę 11:30.

Szanowni Państwo, kontynuując działania z projektu „Czynniki rozwoju euroregionów – wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basiliensis i Euroregionem Bug”, w ramach którego przeprowadziliśmy konsultacje społeczne na temat budowy nowych przejść granicznych, we współpracy z partnerem szwajcarskim została opracowana ankieta dotycząca relacji międzykulturowych z naszymi sąsiadami. Zachęcamy do jej wypełnienia: ANKIETY.

Nasi partnerzy