kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

W dniu 9 kwietnia 2014 roku w sali nr 100 przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie odbyło się XVII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Ze względu na udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania przedstawicieli Członków, Zgromadzenie odbyło się w drugim terminie wyznaczonym na godzinę 11:30.

Szanowni Państwo, kontynuując działania z projektu „Czynniki rozwoju euroregionów – wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basiliensis i Euroregionem Bug”, w ramach którego przeprowadziliśmy konsultacje społeczne na temat budowy nowych przejść granicznych, we współpracy z partnerem szwajcarskim została opracowana ankieta dotycząca relacji międzykulturowych z naszymi sąsiadami. Zachęcamy do jej wypełnienia: ANKIETY.

W dniach 29 maja - 1 czerwca 2014 roku w Drohiczynie na Białorusi odbędzie się I Międzynarodowy Konkurs Młodych Muzyków "Paleski ahieńčyk"  w kategoriach fortepian i akordeon.

Konkurs przeprowadzony będzie w trzech grupach wiekowych: do 11 lat, 11-13 i 14-16 lat. 

Organizatorzy: Drohiczyńska Administracja Rejonową, Drohiczyńska Szkoła Muzyki i Sztuki, Ministerstwo Kultury Białorusi oraz Brzeska administracja obwodowa.

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin (w języku polskim) dostępne są na stronie internetowej konkursu: http://drogichin-competition.url.ph/main/

Zapraszamy w imieniu organizatorów!

Działając na podstawie § 14 ust 1, § 15, § 17 ust 1, w zw. z § 20, § 25 ust 1, § 29, § 34 i § 35 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug zawiadamia, że zwołuje na dzień 9 kwietnia 2014 r. XVII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug realizuje projekt skierowany do rolników i otoczenia rolnictwa.
Temat projektu: „Stworzenie wspólnej bazy informacyjnej gospodarstw rolnych Związku Transgranicznego Euroregion Bug”
Termin realizacji: 1.11.2013 – 31.10.2014 r
Partner Wiodący Projektu: Brzeski Obwodowy Związek Rolno – Gospodarczy z Białorusi

Nasi partnerzy