kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

swiss c

W dniu 29 sierpnia 2013 roku w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Czynniki rozwoju euroregionów – wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basiliensis i Euroregionem Bug”. Spotkanie rozpoczęła Prezes Stowarzyszenia, następnie koordynator projektu omówił cele i działania zrealizowanego projektu.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug od czerwca br. rozpoczęło realizację projektu "Wzmocnienie Mołdawskich samorządów w zakresie świadczenia usług publicznych i komunalnych" w ramach programu "Przemiany w Regionie"- RITA finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

W dniu 27 czerwca 2013 roku w sali nr 100 przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie odbyło się XVI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Ze względu na udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania przedstawicieli Członków, Zgromadzenie odbyło się w drugim terminie wyznaczonym na godzinę 11:30.

Obradom przewodniczyła Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Pani Magdalena Fotek-Kułak.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug zawiadamia, że XVI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug zostaje przełożone na 27 czerwca br. w I terminie na godzinę 11.00, w II terminie pół godziny później. Zgromadzenie odbędzie się w sali nr 100 Delegatury LUW, przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie. Jednocześnie informujemy, że zmiana terminu nie wpływa na zmianę proponowanego porządku obrad.

Działając na podstawie § 14 ust 1, § 15, § 17 ust 1, w zw. z § 20, § 25 ust 1, § 29, § 34 i § 35 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug zawiadamia, że zwołuje na dzień 24 czerwca 2013 r. XVI Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

Posiedzenie w I terminie odbędzie się o godzinie 12.00, a w II terminie pół godziny później w sali nr 100, przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie.

Nasi partnerzy