Wizyta studyjna partnera z Gruzji

Wizyta studyjna przedstawicieli zespołu strategicznego ds. wdrażania marki turystycznej w Gurii jest kolejnym działaniem realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Bug” projektu „Marka turystyczna szansa wzmocnienia branży turystycznej Gurii oraz Euroregionu „Bug”. Celem działania jest wymiana doświadczenia pomiędzy polskimi i gruzińskimi przedstawicielami samorządów, organizacji samorządowych oraz branży turystycznej w zakresie wykorzystania zasobów turystycznych oraz rozwoju turystyki …

Jubileusz 20-lecia Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu „Bug”

W dniu 23 września odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 20-lecia działalności Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu „Bug”. Spotkanie było okazją do podsumowania 20 lat działalności Stowarzyszenia z perspektywy samorządów zaangażowanych w rozwój współpracy transgranicznej. W trakcie Gali Zarząd Stowarzyszenia odebrał listy gratulacyjne m. in. od Pani Anny Dąbrowskiej-Banaszek – Poseł na Sejm RP, Pana Zbigniewa …

Konferencja podsumowująca projekt dla OSP

W dniu 20 września 2021 roku odbyła się wideokonferencja na zakończenie projektu „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” realizowanego w ramach PWT PL-BY-UA. Była ona okazją do ponownego spotkania gmin, których jednostki OSP uzyskały wsparcie poprzez certyfikowane szkolenia strażaków i zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, dokonania …

Festiwal najlepszych praktyk w zakresie promowania produktu turystycznego

W dniu 16 września 2021 r. w Chełmskim Domu Kultury w Chełmie i równocześnie w Muzeum Etnograficznym im. Giorgi Salukvadze w Ozurgeti w Gruzji odbył się „Festiwal najlepszych praktyk w zakresie promowania produktu turystycznego”. Uczniowie z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie zaprezentowali film przedstawiający sposób przygotowania wielu popularnych potraw kuchni regionalnej. m.in. bigosu, …

Spotkanie konsultacyjne w Parczewie

We wtorek, 14 września 2021 roku, w Starostwie Powiatowym w Parczewie odbyło się czwarte spotkanie z cyklu „Quo vadis Euroregion Bug?” skierowane do samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze turystyki. Na spotkaniu zostały przedstawione plany rozwoju Euroregionu Bug, a także przeprowadzono konsultacje dotyczące marki turystycznej obszaru położonego nad Bugiem. Pani Dyrektor Galina Grabarczuk …