XXVIII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug