Projekt „Guria- CELEBRATE LIFE”. Opracowanie i wdrożenie strategii marki regionu Guria”