Nasi mieszkańcy i samorządy wspierają sąsiadów z Ukrainy