Rezultatem realizacji projektu „Marka turystyczna szansą wzmocnienia branży turystycznej Gurii oraz Euroregionu Bug” współfinansowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP jest porozumienie podpisane w dniu 15 grudnia 2021 roku w Ozurgeti w Gruzji przez przedstawicieli samorządów Ozurgeti, Lanchkhuti, Chokhatauri oraz Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Bug”.

Porozumienie zakłada aktywną współpracę między stronami oraz wsparcie różnych wspólnych projektów turystycznych. Strony powinny również zapewnić kontakt w celu uzgodnienia wspólnych projektów, programów wymiany i innych kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, a także nawiązanie więzi i pogłębienie współpracy w zakresie turystyki oraz dalszy rozwój i kontynuacja wspólnego projektu „Marka turystyczna szansą na wzmocnienie branży turystycznej w Gurii i Euroregionie” – projekt ten jest wspierany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

W spotkaniu wzięli udział Giorgi Urushadze, Gubernator Gurii, Zastępcy Gubernatora, Burmistrzowie Gmin oraz członkowie polskiej delegacji: członkowie Zarządu SSERB Wiceprezydent miasta Chełm Dorota Ceślik, Starosta parczewski Janusz Hordejuk, Sekretarz gminy Włodawa Marta Wawryszuk oraz dyrektor Sekretariatu SSERB Galina Grabarczuk.

Delegacja Euroregionu „Bug” w czasie swojego pobytu w Gruzji spotkała się z zespołem roboczym projektu oraz ekspertami zespołu ds. wdrażania marki.