PRZEKAZANIE WĘŻA I TABLICZKI PAMIĄTKOWEJ DLA OSP W GMINIE HORODŁO