W piątek, 11 września 2020 w Orchówku odbyły się ostatnie już ćwiczenia terenowe z zakresu ratownictwa drogowego zorganizowane dla jednostek OSP z gmin biorących udział w naszym projekcie. Wzięli w nich udział strażacy z jednostek OSP z następujących gmin: Hanna, Leśna Podlaska, Siemień, Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki oraz z gminy Cyców, a także z miast Włodawa i Terespol.


Celem ćwiczeń było usprawnienie umiejętności współdziałania przy prowadzeniu akcji ratowniczych oraz nabycie przez strażaków biegłości w obsłudze sprzętu ratownictwa medycznego i drogowego pozyskanego przez ochotnicze straże pożarne w ramach naszego projektu „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”.
Wsparcie i pomoc organizacyjna PSP we Włodawie zapewniły wysoki poziom merytoryczny ćwiczeń.