W piątek, 4 września 2020 roku, o godzinie 16.00 strażacy ochotnicy z 11 gmin powiatu chełmskiego spotkali się przy boisku w Rudzie-Hucie na kolejnych ćwiczeniach z ratownictwa drogowego organizowanych w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału OSP w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”.

Ćwiczenia zostały przygotowane przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug we współpracy z Komendantem Miejskim PSP w Chełmie i Gminą Ruda-Huta.  Wzięły w nich udział jednostki OSP z następujących gmin: Białopole, Chełm, Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin, Wierzbica, Wojsławice i Żmudź. Uczestników podzielono na 3 zespoły ratownicze. Każdy z nich pod okiem strażaków z PSP kolejno wykonywał zadania z zakresu ratownictwa drogowego na przykładzie wypadku z udziałem dwóch samochodów tj.: podnoszenie pojazdu przy użyciu sprzętu pneumatycznego, cięcie karoserii pojazdu w celu wydobycia i uwolnienia ofiar oraz udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym.

Organizowane przez nas ćwiczenia terenowe są dla strażaków ochotników wyjątkową okazją do praktycznego wykorzystania sprzętu ratownictwa technicznego i medycznego przekazanego gminom w ramach projektu, gdyż, jak sami przyznają, nieczęsto mają możliwość udziału w podobnych ćwiczeniach, by nabyć wprawę w jego obsłudze i przygotować się do sprawnego przeprowadzania właściwych akcji ratowniczych.