SZKOLENIE Z KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY W GMINIE ŻMUDŹ