KURSY KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

15 lutego 2019 roku rozpoczęły się szkolenia uczestników Projektu „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” prowadzone przez firmę Life-Med z Opola Lubelskiego.

370 strażaków zgłoszonych do przeszkolenia w ramach projektu zostało podzielonych na 10 grup szkoleniowych. Pierwsza grupa – 25 strażaków z Gminy Mircze i 20 strażaków z Gminy Dołhobyczów rozpoczęła trudne i czasochłonne szkolenie w Gminie Mircze. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku szkolenie składa się z zagadnień teoretycznych i ćwiczeń praktycznych w zakresie określonym w rozporządzeniu. Szkolenie zakończy się egzaminem i wydaniem certyfikatów ratownika. Warto podkreślić, że wśród uczestników dominuje młodzież, co potwierdza wagę działalności jaką pełnią Ochotnicze Straże Pożarne. Idee pomocy niesionej bezinteresownie innym są ciągle aktualne w naszych „małych ojczyznach”. Poświęcanie swojego wolnego czasu, energii na działania ważne i użyteczne społecznie jest godne podziwu.