Rolnicy i przedstawiciele instytucji otoczenia rolnictwa z obszaru Euroregionu Bug w dniach 10-11 marca 2015 roku uczestniczyli w międzynarodowej konferencji w Brześciu połączonej z wizytą studyjną w pobliskim gospodarstwie sadowniczym. Spotkanie było dla rolników okazją do zapoznania się z warunkami prowadzenia działalności rolnej na Białorusi i Ukrainie, wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów, które mogą w przyszłości zaowocować stałą współpracą.

Konferencja stanowiła kolejne działanie białorusko-polsko-ukraińskiego projektu pt. „Stworzenie wspólnej bazy informacyjnej gospodarstw rolnych Związku Transgranicznego Euroregion Bug” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.  Partnerem wiodącym projektu jest Brzeski Obwodowy Związek Rolniczo-Przemysłowy, a polskim partnerem – Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug. W ramach projektu powstała już baza informacyjna gospodarstw rolnych z obszaru Związku Transgranicznego Euroregionu Bug.