naglowek pwiterb

 

10 grudnia 2010 r. w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca realizowany od maja 2009 roku Program Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug. Wzięli w niej udział przedstawiciele beneficjentów Programu, Zarząd SSERB oraz Pani Agata Hernik-Ślusarczyk – Doradca ds. Funduszy EOG w Ambasadzie Królestwa Norwegii w Warszawie.

Podczas spotkania zaprezentowano efekty wdrażanego Programu oraz założenia, cele i zasady funkcjonowania Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Beneficjenci mieli okazję podzielić się swoimi osiągnięciami i trudnościami, których doświadczyli w czasie realizacji podprojektów, a także wymienić się pomysłami na przyszłe działania służące wzmocnieniu transgranicznej współpracy partnerskiej.