Naglowek wentreERB

W dniu 15.11.2010 r. w Hotelu Kozak w Chełmie miało miejsce spotkanie podsumowujące efekty projektu „Współpraca Europejska na rzecz turystyki ekologicznej w Euroregionie Bug” realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów projektu (Niemiecko – Białoruskiego Domu, organizacji INTERACT, oraz Agencji Rozwoju Wsi Wołyńskiej), a także instytucji posiadających doświadczenie w realiacji projektów turystycznych – jednostek samorządu terytorialnego (Powiatu Chełmskiego, Włodawskiego, Bialskiego, Miasta Chełm i Gminy Hrubieszów), a także Lokalnych Grup Działania „Ziemi Chełmskiej”, Bialskopodlaskiej i Hrubieszowskiej.

Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowych efektów projektu oraz przekazanie dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami spotkania. Kolejnym etapem projektu będzie wydanie publikacji zawierającej opracowania ekspertów dotyczących uwarunkowań rozwoju turystyki ekologicznej terenów Euroregionu Bug.