ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PWITERB