W dniach 5, 7 oraz 9 października b.r. odbyły się szkolenia z zakresu sporządzania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu wspierania inicjatyw transgranicznych w Euroregionie Bug realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Organizatorem szkoleń było Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug – Operator Programu. Szkolenia przeprowadzone zostały   w Chełmie, Zamościu oraz Białej Podlaskiej i były skierowane do pracowników jednostek samorządowych i jednostek im podległych.