SZKOLENIA W RAMACH PROGRAMU WSPIERANIA INICJATYW TRANSGRANICZNYCH W EUROREGIONIE BUG