SZKOLENIA PEŁNOMOCNIKÓW DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

iso banner 510

Kolejnym etapem realizacji projektu pt. „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej” były szkolenia pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością w projekcie „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej”.
Wyznaczenie pełnomocnika najwyższego kierownictwa ds. systemu zarządzania jakością spośród kierownictwa jest wymaganiem normy ISO 9001. Pełnomocnik odgrywa kluczową rolę zarówno przy tworzeniu systemu i jego wprowadzeniu, jak również po jego certyfikacji, w utrzymaniu i doskonaleniu systemu. Pełnomocnik powinien posiadać znacznie gruntowniejszą wiedzę na temat wymagań normy niż pozostały personel.

W dniach 21-24 września 2009 r. odbyło się szkolenie dla Pełnomocników w miejscowości Jabłońskie, w którym oprócz przedstawicieli z województwa podlaskiego uczestniczyli przedstawiciele samorządów z województwa lubelskiego: ze Starostwa Powiatowego w Puławach oraz ze Starostwa Powiatowego we Włodawie. Natomiast w dniach 13-16 października w Rzeszowie odbyło się drugie szkolenie w którym uczestniczyli przedstawiciele z województwa podkarpackiego oraz czterech przedstawicieli z województwa lubelskiego, były to: Miasto Gmina Terespol, Gmina Rejowiec, Tarnogród oraz Sosnowica.

W trakcie szkolenia pełnomocnicy nabyli wiedzę potrzebną do konstruowania księgi jakości w swoich urzędach. Dowiedzieli się także jak budować mapy procesów i procedur odpowiednie do działań podejmowanych w urzędzie.
Następne planowane szkolenia tj. szkolenie pracowników, audytorów wewnętrznych oraz audytorów wiodących przewidziane jest na 2010 r.

iso foot 510